Hällristning L1944:3064, Boglösa 137:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3064
Foto av Hällristning L1944:3064
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsförekomst, 1,9x0,8 m (Ö-V) med 6 älvkvarnar. 5-10 cm diam och 1-2 cm dj. I plan häll. 5 m SÖ om 1: 2) Älvkvarn, 5 cmdiam och 1 cm dj. I samma häll. 10,5 m 340cg om 1 är 3) Hällristning med 1 fragmentariskt skepp, 30 cm l troligen ursprungligen ca 50 cm l. I samma häll. 250 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:3och 7 m SV om landsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan och NV sluttande häll invid V sluttande mark mot dalgång (NV-SÖ) i SV-NV. Berghäll vid vägkant.

1) 5 m SV kant av parkeringsyta vid väg, 7 m SV vägkant, samt? SÖ byväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607833
Longitud: 17.134293
Lämnings-ID: L1944:3064
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 137:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3064