Hällristning L1944:3009, Boglösa 97:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:3009
Foto av Hällristning L1944:3009
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,1x1,5 m (Ö-V) med 1 skepp och 9 älvkvarnar 4 cmdiam och 0,5 cm dj. Skeppet är 53 cm l. En älvkvarn inkomponeradi skeppet. I mot VSV svagt sluttande häll. Hagmark. EK 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot VSV något sluttande häll, i SV kanten av mindre moränavlagrad höjd, invid moränslätt och grund dalgång i SV. Unggranar och tät lövsly.

6 m 75cg åkerkant och 12 m 360cg ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616486
Longitud: 17.150653
Lämnings-ID: L1944:3009
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3009