Hällristning L1944:2994, Boglösa 122:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2994
Foto av Hällristning L1944:2994
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,8x4 m (NV-SÖ) med 7 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, några obestämda figurer och 9 älvkvarnar. Skeppen är 22-55cm l. 1 är mycket grunt ristat. Människofiguren är 18 cm l, överdensamma är 3 små älvkvarnar. Fotsulan är 18 cm l, placerad överdet tydligaste skeppet. I häll. Åkerholme. 500 m NNV om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 25 m S om ägogränsen mot Rickeby 2:4 och 10 mV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergrytt i svagt SV sluttande moränmark mot dalgång i SV.Berg med moränavlagringar i åker. Lövträd.

25 m S om ägogräns och 9 m VSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60114
Longitud: 17.135972
Lämnings-ID: L1944:2994
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 122:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2994