Hällristning L1944:2993, Boglösa 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2993
Foto av Hällristning L1944:2993
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,10x4 m (N-S) med 10 skepp, 16 fotsulor och ca 35älvkvarnar. Skeppen är vanligen 22-57 cm l, 2 försänkta. Ett är105cm l, försänkt. Fotsulorna är 20-25 cm l, konturristade. Älvkvarnarna är 3-12 cm diam och 0,5-3 cm dj. I oregelbunden låg häll.Trädgård. Specielinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt hällkrön i flack moränmark.

1 m ÖNÖ om NÖ hörnet av boningshus. (S huset på Gåda 9:1).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616558
Longitud: 17.204602
Lämnings-ID: L1944:2993
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2993