Hällristning L1944:2947, Boglösa 121:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2947
Foto av Hällristning L1944:2947
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,25x2,7 m (N-S) med 5 skepp och ca 20 älvkvarnar 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 20-45 cm l. 5 älvkvarnar ligger i rad med 1 par förenade. 7 små älvkvarnar bildar krets runde den 8:e. I häll. 6,5 m N om 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,1x2,1m med 11 älvkvarnar, 3,5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. 6 mNNV om 2: 3) Älvkvarnsyta, 3,3-0,8 m (N-S) med 8 älvkvarnar 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 6 m VNV om 3: 4) Älvkvarnsyta,2,7x0,83 m (N-S) med 30 älvkvarnar, 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. Åkerholme. 360 m NNV om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 100 m NÖ om kraftledning och 9 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg i svagt V sluttande moränmark mot dalgång i V. Bergi åker.

1) 9 m V åkerkant, 33 m SSÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600029
Longitud: 17.13722
Lämnings-ID: L1944:2947
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 121:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2947