Hällristning L1944:2936, Boglösa 138:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2936
Foto av Hällristning L1944:2936
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skeppsfigur, 38 cm l. I plan ovansida av isrepad häll. Betesmark.
Permanent imålning med röd färg i omgångar 2000, 2001, 2002 och 2003 av S-G Broström

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV-NV sluttande hällar i obetydligt kuperad moränmark i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark.

19 m Ö om Ö figuren i RAÄ nr 138:1 och 29,5 m N om RAÄ nr 111:3.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607968
Longitud: 17.133415
Lämnings-ID: L1944:2936
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 138:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2936