Hällristning L1944:2893, Boglösa 119:4 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2893
Foto av Hällristning L1944:2893
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 6x3 m (Ö-V) med 6 skepp, 1-2 människofigurer, 1ring, 3 älvkvarnar(?) och några figurer, möjligen delar av skepp, 38-98 cm l. Den tydliga människofiguren är 110 cm l, försänkt.Ringen är 12 cm diam. Älvkvarnarna är otydliga och osäkra. T v ommänniskofiguren är en obestämbar figur, möjligen människa och däröver ytterligare en obestämbar figur, möjligen skepp. I mot V delvis brant sluttande häll. 6 m N om 1: 2) Hällristning 0,6x0,5 mmed 4 fotsulor, 22-23 cm l, konturristade och 2 älvkvarnar, varaven oval, 8x4 cm och en 4 cm diam. 20 m N om 1: 3) Älvkvarn, 5,5cm diam och 1,5 cm dj. Nära kanten till avsats. 7 m NV om 1: 4) Hällristning, 0,6x0,45 m (NÖ-SV) med 1 människofigur, 40 cm l och1 skepp, 40 cm l. Båda starkt vittrade. I brant hällsluttning motV. Åkerholme. 200 m NNÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1 och 10 m Öom åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg i svagt V sluttande moränmark mot dalgång i V. Berg i åker.

1) 10 m ÖNÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598932
Longitud: 17.140261
Lämnings-ID: L1944:2893
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 119:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2893