Hällristning L1944:2880, Boglösa 95:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2880
Foto av Hällristning L1944:2880
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5,4x1 m (NV-SÖ) med ca 10 skepp, 3 fotsulor, 1djurfigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 15-90 cm, flertalet otydliga och fragmentariska. Det största har bågformiga förlängningar (sk lurblåsare) på 4 bemanningsstreck. Fotsulorna är 22 cm l. 2 ärtätt ? . 1 är genom skuren av fragmentariskt skepp. Djurfiguren är 15 cm l. Älvkvarnen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. I tämligen plan överdel av bergrygg. 2,5 m NÖ om 1: 2) Hällristning, 2,2x1,25 m (N-S) med 2-3 skepp, 15-55 cm l, delvis fragmentariska. Imot NÖ brant sluttande del av samma berg. 8,5 m VNV om 1: 3) Hällristning, 1,5x0,5 m (Ö.V) med 5-10 obestämbara linjer. I mot V sluttande del av samma berg. Hagmark. 375 m SÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:4 och 15 m SÖ om åker. 11 H 2f EK 22 9 1927. Specialinventering Kjellén och -Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg i V delen av liten flack moränavlagrad höjd, invid V-VNV sluttande moränmark och grund dalgång i VNV. Hagmark med blandskog.

1) 15 m SÖ åkerkant och 34 m 80cg åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610974
Longitud: 17.149012
Lämnings-ID: L1944:2880
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 95:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2880