Hällristning L1944:2770, Boglösa 114:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2770
Foto av Hällristning L1944:2770
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x0,7 m (ÖNÖ-VSV) med 2 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppen är 35-51 cm l. Älvkvarnarna är 8-9 cm diam och 1-2 cm dj.I häll. Hagmark. 290 m VSV om boningshuset på Rickeby 3:6, 175 mSV om landsväg och 25 m SV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV änden av moränavlagrad bergrygg (NV-SÖ). Dalgång i V. Hagmarkmed blandskog.

25 m SV åkerkant, 30 m SSÖ annan åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604633
Longitud: 17.134361
Lämnings-ID: L1944:2770
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 114:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2770