Hällristning L1944:2683, Boglösa 183:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2683
Foto av Hällristning L1944:2683
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,7x1,5 m (NNV-SSÖ) med 6 skepp, 29 älvkvarnar och 1 avlång figur. Skeppen är 21-70 cm l. 3 är försänkta, det största även i den uppdragna fören. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och0,5-2,0 cm dj. Den avlånga figuren är 26x7 cm, försänkt. I häll.Starkt vittrad och troligen delvis skadad vid kraftledningsarbeten, då transportväg dragits fram över hällen. Vid rev. inv. 1980 kunde endast älvkvarnar identifieras. Detta kan dock bero på att belysningen var ogynnsam. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flat häll i flack moränhöjd, i Ö sluttande mot grund dalgång. Hagmark - kraftledningsgata.

3 m 150cg sämre brukningsväg (till kraftledningsgata), samt 8 mÖ om kraftledningens mitt.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618696
Longitud: 17.191544
Lämnings-ID: L1944:2683
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 183:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2683