Hällristning L1944:2682, Boglösa 182:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2682
Foto av Hällristning L1944:2682
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:30 m 160cg sockengräns och 20 m V kraftlednings mitt. T. Flat häll i flack moränhöjd, i Ö sluttande mot grund dalgång. Havkvarnar. Skeppen är 35-45 cm l, 2 är försänkta. Fotsulan (?) är21 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. 3 älvkvarnar är förenade i triangel. I häll. Hagmark. 850 m V-VNV om manbyggnaden på Gåde 9:1 (Hagtorp), 70 m V om åker och 30 m SÖ om sockengränsen mot Litslena. Kjellén: Upplands hällristningar 1976.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618946
Longitud: 17.191028
Lämnings-ID: L1944:2682
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 182:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2682