Hällristning L1944:2642, Boglösa 175:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2642
Foto av Hällristning L1944:2642
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2x2 m med 1 skepp och 1 fotsula. Skeppet är 85cm l. Fotsulan är 25 cm l. I mot Ö sluttande del av häll. 7 m NNÖom 1: 2) Hällristning, 1,1x0,6 m (NV-SÖ) med 3 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 30-45 cm l, 2 är grunt ristade. Älvkvarnen är 4,5cm diam, 0,5 cm dj: I samma häll. Ca 12 m N om nr 2 har 1 skeppobserverats, ej återf. Skogsmark. 560 m NÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 25 m S om landsväg och 12 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö delen (slänten) av berghäll (N-S). Skogsmark.

1) 25 m SSV om landsväg och 12 m V om tidigare åker (ängsgip).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600031
Longitud: 17.146943
Lämnings-ID: L1944:2642
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 175:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2642