Hällristning L1944:2631, Boglösa 126:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2631
Foto av Hällristning L1944:2631
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4,5x3 m (N-S) med cirka 20 skepp, 1 fotsula, 1solbärare(?), 1 ringkors, 1 ringfigur och ca 20 älvkvarnar 4-7 cmdiam och 0,5-2 cm dj. Skeppen är 20-83 cm l. Fotsulan är 24 cm loch försedd med inskriven älvkvarn. Solbäraren(?), hela höjden 60 cm, består av en ring som försetts med två parallella ben mellan vilka finnes en människofigur, 38 cm h. Ringen, som har en grund försänkning i mitten har en diam av 20 cm. Ringkorset är 20 cmdiam och 9 ekrar samt ett inre kors. Ringfiguren är 9 cm diam. Enälvkvarn är oval. I ovansida av större häll. 6 m N om 1: 2) Hällristning, 3x1 m (N-S) med 3 skepp, varav endast ett är fullständingt, 55 cm l, samt älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Åkerholme, 310 m VSV om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 75 m N om ägogränsen mot Hemsta 5:1, 8 m VSV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg liten bergrygg i svagt SV sluttande moränmark mot dalgång iSV. Berg i åker.

1) 8 m VSV åkerkant, 10 m NNV åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602077
Longitud: 17.136104
Lämnings-ID: L1944:2631
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 126:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2631