Hällristning L1944:2586, Boglösa 125:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2586
Foto av Hällristning L1944:2586
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7x3 m (NV-SÖ) med 9 skepp, 6 forsulor, 2 fotsulepar, ca 7 djurfigurer, ca 45 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1,5 m dj och några ofullständiga figurer. Skeppen är 15-45 cm l. Fotsulorna är 23-27 cm l, 3 har inskrivna älvkvarnar, 2 är försänkta. Fotsuleparen är 23-26 cm l, det ena mycket grunt ristat. Djurfigurerna är 10-20 cm l, 6 ordnade i rad. I häll. Åkerholme. 330 m V ommanbyggnaden på Rickeby 3:4, 160 m N om ägogränsen mot Hemsta 5:a och 2 m ÖNÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ovansida av och SV sluttande häll i svagt V sluttande moränmarkmot dalgång i V. Häll i åker.

2 m ÖNÖ åkerkant, 3 m SSÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602823
Longitud: 17.135559
Lämnings-ID: L1944:2586
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 125:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2586