Hällristning L1944:2584, Boglösa 111:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2584
Foto av Hällristning L1944:2584
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,8x3,7 m (ÖNÖ-VSV) med 13 skepp. I ring runt älvkvarn, 11 11 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm tj och 1 avlångfördjupning. Skeppen är 21-145 cm l. Ringen är 12 cm diam. I häll. Betesmark. 220 m Nö om manbyggnaden på Rickeby 2:3, 45 m VSV omlandsväg och 23 m NNÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan häll i obetydligt kuperad moränmark, som V därom svagt sluttar åt V ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark.

21 m 35cg åkerkant och ca 45 m 265 landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607695
Longitud: 17.133671
Lämnings-ID: L1944:2584
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2584