Hällristning L1944:2582, Boglösa 74:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2582
Foto av Hällristning L1944:2582
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Hällristning 4,2x3 m (N-S) med 2 skepp, 1 ringformig figur och15 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppen är 42-61 cm diam, den ringformiga figuren 15 cm diam. I häll. 15 m S om 1: 2) Hällristning, 1x1 m med 1 skepp, 37 cm l, samt 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0-5 cm dj. I häll. 2,5 m NÖ om 2: 3) Hällristning, 0,5x0,5 m med 1 rund, försänkt figur, 11 cm diam, och 4 älvkvarnar,4-5 cm diam och 0-5 cm dj. 2 är förenade. I häll. 2,6 m NV om 2:4) Älvkvarnsyta, 0,3-0,1 m med 2 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0-5cm dj, 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Ca 25-35 m SÖ-S om nr 1 är korta stensträngar invid gamla åkerkanter samt en urschaktning,ca 4x2,5 m st. Källargrop? Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande del av bergrygg i V delen av flackt bergs och moränhöjdsområde. Dalgång (NNV-SSÖ) i V.

1) 12 m Ö åkerkant och ca 6 m 175cg annan åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607647
Longitud: 17.168875
Lämnings-ID: L1944:2582
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 74:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2582