Hällristning L1944:2544, Boglösa 53:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2544
Foto av Hällristning L1944:2544
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,6x1,8 m (N-s) med 8 skepp, ett par obestämbara figurer och 10 älvkvarnar. Skeppen är 33-72 cm l. Älvkvarnarna är4-5 cm dj och 0,5-1,0 cm dj. I häll. Betesmark. 120 m ÖNÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moräanmark. Lägre belägna marker i VSV och NÖ. Åkerkant invid f d hagmark. Skogsplantering.

7 m 180cg åkerkant och 8 m 240cg åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614128
Longitud: 17.167181
Lämnings-ID: L1944:2544
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 53:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2544