Hällristning L1944:2540, Boglösa 106:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2540
Foto av Hällristning L1944:2540
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 42 cm l, försänkt,några otydliga linjer, möjligen delar av skepp, samt 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. I tämligen plan översida av häll. Betesmark. 420 m SV om manbyggnade på Rickeby 4:4 85 m NV om väg och 28 m NÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Slät berghäll i flack moränavlagrad höjdplatå invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i V-N. Hagmark.

29 m 55cg åkerkant och ca 78 m 375cg väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611257
Longitud: 17.136713
Lämnings-ID: L1944:2540
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 106:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2540