Hällristning L1944:2528, Boglösa 141:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2528
Foto av Hällristning L1944:2528
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 21x12 m (NNV-SSÖ) med ca 60 skepp, 11 människofigurer, 2 fotsulor, 1 djurfigur, 1 koncentrisk cirkelfigur, ca 265älvkvarnar och 7 avlånga fördjupningar. Skeppen är 24-207 cm l. Det näst största skeppet är 194 cm l. Människofigurerna är 13-52 cm l. 2 har ringkropp. Djurfiguren är 15 cm l. Den koncentriska cirkelfiguren har 3 cirklar och är 1 m diam. Älvkvarnarna är 4-20 cm diam och 0,5-7 cm dj. 3 par förenade med ränna. De avlånga fördjupningarna är 13x4-36x10 cm och 0,5-2 cm dj. I ojämn översida avstörre häll. Gårdsplan. 40 m NNV om manbyggnaden på Rickeby 2:3och 4 m V om väg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-N-NÖ sluttande sidor av berghäll, i V sluttande moränmark motmoränslätt och dalgång (NV-SÖ) i V. Gårdsplan och tomtmark.

2 m SV om väg och 8 m SSÖ om boningshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607019
Longitud: 17.130167
Lämnings-ID: L1944:2528
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 141:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2528