Hällristning L1944:2513, Boglösa 61:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2513
Foto av Hällristning L1944:2513
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 6,2x5,5 m (NNÖ-SSV) med 8 skepp, 5 obestämbarafigurer och ca 75 älvkvarnar. Skeppen är 20-60 cm l. De obestämbara figurerna är delvis raka linjer, 90-100 cm l som svslutas i älvkvarnar. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. 4 par ärförenade. I båda sidorna av välvd häll. 15 m N om 1: 2) Hällristning, 3,1x1,2 m (ÖNÖ-VSV) med skepp, 55 och 70 cm l och ca 7 älvkvarnar. 7 m NÖ om 1 och ca 10 m SV om 2: 3) Hällristning, 2,2x1,7m (NÖ-SV) med 4 skepp, 2 ringkors, 1 ring och 1 älvkvarn. Skeppenär 30-55 cm l. Ringkorsen är 14 och 3-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj, 16 cm diam. Ringen är 10 cm diam. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. 40 m NÖ om 3: 4) Hällristning med 1 skepp, 43 cm l, grunt ristat. I liten häll, 4-5 cm Ö om husgrund. 2-3 m Vom nr 4 är 5) Husgrund, 10x5 m (N-S) och 0,2 m h. Övertorvad meddelvis synlig stenfot, intill 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. ISÖ delen spisröse, 3x3 m (N-S) och 0,7 m h. Beväxt med enbuskar.18 m S-SSV om husgrunden är 6) Stensträng, ca 15 m l (Ö-V) enradig och enskiktad av 0,4-1,0 m st stenar och block. I dess ändar är korta oklara stenrader. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-SV sluttande låga berghällar i något SV sluttande moränmark mot moränslätt i V-S. Hagmark.

1) ca 48 m S väg. 4) Ca 11 m 180cg väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613453
Longitud: 17.160476
Lämnings-ID: L1944:2513
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 61:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2513