Hällristning L1944:2486, Boglösa 143:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2486
Foto av Hällristning L1944:2486
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,75x2,6 m (N-S) med ca 5 skepp, 2 människofigureroch ca 60 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l. 4 är otydliga och vittrade. Människofigurerna är 18 cm l. Älvkvarnarna är 3-14 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I häll. Gårdsplan. 100 m NV om manbyggnadenpå Rickeby 5:1. Tidigare intilliggande loge är nu riven. En deltegelskärvor samt järnskrot på hällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i V sluttande moränmark mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ) i S-V-NV. Häll i åkermark.

47 m 370cg om N hörnet av uthus, 4 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607951
Longitud: 17.128692
Lämnings-ID: L1944:2486
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 143:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2486