Hällristning L1944:2434, Boglösa 98:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2434
Foto av Hällristning L1944:2434
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningar, 2 stycken.
Hällristning, 1,3x0,3 m (Ö-V) med 1 skepp, 30 cm l, och 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0,5 cm dj.
Hällristning med 1 skepp, 40 cm l och 1 älvkvarn. Älvkvarnen är belägen i anslutning till bemanningsstreck i skeppets ände. I V kanten av skogsbeväxt moränholme. Numera övertäckt av jord. Betesmark. 140 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4::4 och 25 m V om dike. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttande häll i NÖ sluttning av mindre moränavlagrad höjd. IN-V är moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ).

1) 25 m 25cg om NÖ hörnet av hus och 13 m 250cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613805
Longitud: 17.144876
Lämnings-ID: L1944:2434
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 98:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2434