Hällristning L1944:2430, Boglösa 130:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2430
Foto av Hällristning L1944:2430
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,1x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 29-60 cm l, 5 av dessa har helt uthugget skrov varav 4 har bemanningsstreck, 1 är av enkellinjetyp. Samtliga grunt huggna. Belägen på krön av uppstickande häll i betesmark. (Raä dnr: 326-2854-2011)

Äldre beskrivning: Hällristning, 1,35x0,25 m (NV-SÖ), med ca 6 skepp, 27-50 cm l. 2 skepp otydliga. I häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö kanten av låg berghäll SÖ om flack sidodalgång. Hagmark.

4 m VSV om f d åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595317
Longitud: 17.144946
Lämnings-ID: L1944:2430
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 130:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2430