Hällristning L1944:2424, Boglösa 163:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2424
Foto av Hällristning L1944:2424
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7,3x2 m (NNV-SSÖ) med 7 skepp och ca 12 älvkvarnar3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skeppen är 19-75 cm l. Två skeppförsänkta. I mot V sluttande häll. Åkerholme. 650 m NNV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1 och 5 m ÖNÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttande häll i något ÖNÖ sluttande moränmark mot dalgång (NNÖ-SSV) i Ö. Åkerholme.

5 m ÖNÖ åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601596
Longitud: 17.172662
Lämnings-ID: L1944:2424
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 163:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2424