Hällristning L1944:2379, Boglösa 129:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2379
Foto av Hällristning L1944:2379
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hälristning, 2,2 x 0,5 m (NV - SO), bestående av 4 skepp och en obestämbar figur. Skeppen är 22-52 cm l och helt uthuggna varav tre med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 15x7 cm och något djurliknande. Figurerna är delvis kraftigt vittrade och här har sannolikt funnits fler figurer. Belägen i delvis starkt vittrad hällränna på hällens SV-sluttning (RAÄ dnr 3.4.2-3659-2013).

Se skannat inventeringsboksuppslag för äldre beskrivning (nr 2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV delen av häll. Impediment i åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595653
Longitud: 17.144097
Lämnings-ID: L1944:2379
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 129:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2379