Hällristning L1944:2378, Boglösa 139:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2378
Foto av Hällristning L1944:2378
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 8x7,3 m (NV-SÖ) med 1 skepp, 3 fotsulor, 1 fotsulepar och 10 älvkvarnar. Skeppet är 60 cm l. Fotsulorna är 20-26 cm l. Fotsuleparet är 22x18 cm. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot V sluttande hög häll. Hagmark. 170 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:3, 18 m SÖ om infartsvägen till Rickeby. Intill och NÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-VNV sluttande häll i flack moränmark, i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark och åkermark.

18 m SÖ om mindre väg, intill och NÖ om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607794
Longitud: 17.132773
Lämnings-ID: L1944:2378
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 139:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2378