Hällristning L1944:2370, Boglösa 155:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2370
Foto av Hällristning L1944:2370
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 8x5 m (NV-SÖ) med 7 skepp, 1 människofigur, 2ringar runt älvkvarn och 9 älvkvarnar. Skeppen är 22-80 cm l. Ringarna är 16 cm diam. Till den ena ansluter en 25 cm l linje. Människofiguren, som endast består av ben med kraftigt markerade vader, är 40 cm l. I hög, kupad häll. 19 m 125cg om 1 är: 2) Älvkvarnsyta, 0,7x0,6 m med ca 30 älvkvarnar. I övre delen av samma häll.Åkerholme. 320 m S om manbyggnaden på Rickeby 2:4. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Krön och VSV sluttning av bergrygg, mot slätt och dalgång (NNV-SSÖ) i S-NV.

1) 5 m 65cg hällkant och 8 m 65cg sämre brukningsväg, samt 37 m30cg om dikesvinkel.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60322
Longitud: 17.130749
Lämnings-ID: L1944:2370
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 155:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2370