Hällristning L1944:2326, Boglösa 46:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2326
Foto av Hällristning L1944:2326
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,8x2,3 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 1 obestämbar, korsliknande figur, 40 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 36-38 cm l, grunt ristade. Den obestämbara, korsliknande figuren är 28 cm l. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Tvåpar älvkvarnar är förenade med ränna. Den avlånga fördjupningen är 19x3,5 cm. I övre del av vittrad, sprucken häll. Moränrygg i betesmark. 290 m SSÖ om manbyggnaden på Ilund 2:1, 70 m om boningshuset på Kärrby 5:2 D. (L:a Ilund). 11H 2f. EK 2.6 1940. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Övre delen av N sluttande häll. I N är flack moränmark, i SV-NVsvagt sluttande mark mot sänka och grund dalgång. F d betesmark.

Ca 70 m 350cg boningshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615389
Longitud: 17.177271
Lämnings-ID: L1944:2326
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2326