Hällristning L1944:2325, Boglösa 98:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2325
Foto av Hällristning L1944:2325
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,3x0,3 m (Ö-V) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 30 cm l. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll.50 m NV om 1: =50 m V raä 99? 2) Hällristning med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 40 cm l. Älvkvarnen är belägen i anslutning till bemanningsstreck i skeppets ände. I V kanten av skogsbeväxt moränholme. Numera övertäckt av jord. Betesmark. 140 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4::4 och 25 m V om dike. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttande häll i NÖ sluttning av mindre moränavlagrad höjd. IN-V är moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ).

1) 25 m 25cg om NÖ hörnet av hus och 13 m 250cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613713
Longitud: 17.145779
Lämnings-ID: L1944:2325
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2325