Hällristning L1944:2318, Boglösa 94:4 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2318
Foto av Hällristning L1944:2318
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,8 x 1,2 m (NV-SÖ) bestående av 4 skeppsfigurer, 1 människofigur, 1 fotsula, 1 ringkors med dubbelcirkel, 1 avlång figur och 1 älvkvarn. Skeppen är 45 cm l. Människofiguren är 15 cm l. Fotsulan är 23 cm l. Ringkorset är 30 cm diam. Älvkvarnen är 5 cm diam och 2 cm dj. I plan toppyta av hög häll. Betesmark med hällar och block.
EK 29 9 1927, 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-Ö sluttande hällar i flock moränmark invid moränslätt och grund dalgång i N-NV. Hagmark invid skogsmark.

19 m NÖ om RAÄ nr 94:3

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611027
Longitud: 17.146648
Lämnings-ID: L1944:2318
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 94:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2318