Hällristning L1944:2274, Boglösa 314:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1944:2274
Foto av Hällristning L1944:2274
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,4x5,1 m (NV-SÖ) med 5 skepp och 3 älvkvarnar. Skeppen är 31-105 cm l. Ett är försänkt. 3 skepp ordnade i grupp. Istörre häll. Åkerholme. 100 m SSV om manbyggnaden på Hemsta 1:3,13 m N om åkerholmens SÖ spets och 4 m VSV om åkerkant. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och Ö sida av liten bergrygg (N-S) invid dalgång i SV. Bergi åker.

13 m NV om åkerholmes SÖ spets och 5 m VSV åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593939
Longitud: 17.140981
Lämnings-ID: L1944:2274
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 314:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2274