Hällristning L1943:921, Hagby 110:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:921
Foto av Hällristning L1943:921
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1,35 m (NV-SÖ) bestående av två fotsulor och ca 15 älvkvarnar. Fotsulorna är ca 30 cm (djupt ristade) 1, konturtecknade med hållinfe och parställda med sammanbindningslinjer. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2cm dj. I plan översida av block, 3x1,8 m och intill 0,7 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I mot SV sluttande blockrik moränmark. Skogsmark, barrskog.

35 m N 40cg Ö om åkerhörn 22 m N om nr 112:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.815891
Longitud: 17.408711
Lämnings-ID: L1943:921
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 110:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:921