Hällristning L1943:9000, Härkeberga 37:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:9000
Foto av Hällristning L1943:9000
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, i välvd, vittrad översida av låg, fast häll. Ytan är 2,7x0,8 m (Ö-V). Ristningen består av 1 fotsula, 3 avlångafördjupningar och ca 15 älvkvarnar. Fotsulan är 21x10 cm och 1,5cm dj. De avlånga fördjupningarna är 11x6-35x10 cm och 0,5-2,5 cmdj. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam, 0,5-3 cm dj. En älvkvarn är 15x13 cm och 4 cm dj. Påförd odlingssten. 2) Stensättning?, närmastrund, 6 m diam, 0,25 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,0,2-0,6 m st. Några stenar är bortbrutna. Grav? Påförd odlingssten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berhäll i sydsluttning av flack, moränhöjd, betesmark. (S om hällristningen är ett kärr.)

68 m ÖSÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672264
Longitud: 17.168881
Lämnings-ID: L1943:9000
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9000