Hällristning L1943:8871, Härkeberga 61:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8871
Foto av Hällristning L1943:8871
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i NNÖ-sluttande, isrepad och ojämn översida av fast häll med irrännor (N-S). Ytan är 7,25x2,1 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av 6 elliptiska, konturtecknade figurer, ca 10 avlånga fördjupningar och ca 70 älvkvarnar. De elliptiska figurerna, avvilka endast 2 är fullbordade, är 13x9-15x9 cm. Fotsulor? Tämligen grunt ristade. De avlånga fördjupningarna är vanligen 9x4-15x6,5cm icg 0,5-1 cm dj. Två fördjupningar är 52x10 och 30x8 cm 1 resp 3,5 och 2,5 cm dj. Fördjupningarna är förenade med 1 ränna. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam, 0,5-3,5 cm dj. Enl. tidigare uppteckning skall ristningen dessutom bestå av 2 skepp och 1 solhjul. 7,5m N 40cg V om nr 1: 2) Älvkvarnsförekoms i ojämn översida med isrännor (N-S) av samma häll. ytan är 1,1x0,35 (ÖSÖ-VNV). Förekomsten består av ca 13 älvkvarnar, 4-7 cm diam, 1-2 cm dj. Två älvkvarnar är förenademed en ränna. Älvkvarnarna och de avlånga fördjupningarna identifigerade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i nordsluttning av flack moränhöjd i betesmark.

2) 3 m SV om åker, 6-5 m SÖ om väg. (sämre bilväg). 1) 4-5 m SVom åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.67178
Longitud: 17.183985
Lämnings-ID: L1943:8871
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8871