Hällristning L1943:8742, Hökhuvud 39:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8742
Foto av Hällristning L1943:8742
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 2,7x1,7 m(NNÖ-SSV) och 0,6 m h, beståendeav 3 fotsulor?, varav 2 är parställda, ca 70 älvkvarnar och 5ovala fördjupningar. Fotsulorna är helt urhuggna, 28x14 resp21x9 resp 21x9 cm och 0,5- 1 cm dj. De två minsta är parställdaoch sammanristade. Älvkvarnarna är 3-13 cm diam och 0,5-4 cmdj. De förekommer över hela ytan, men är fläst i SSV. Enstaka ärbelägna på de lodräta kanterna av blocket. De ovalafördjupningarna är 8-14x4-9 cm och 0,2-1 cm dj. Blocket är avrödaktig granit och har lätt skrovlig yta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hökhuvud socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant.

0,5 m N om liten körväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.159433
Longitud: 18.208617
Lämnings-ID: L1943:8742
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8742