Hällristning L1943:8660, Härkeberga 47:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8660
Foto av Hällristning L1943:8660
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i svagt välvd, isrepad översida av fast häll. Ytan är 0,65x0,4 m (NV-SÖ). Ristningen består av 1 fofsula och ca 10 älvkvarnar. Fotsulan är 20x8 cm och 1 cm dj. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam, 1-2 cm dj. 14-15 m N 40cg V om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst i starkt VSV-sluttning av samma häll. Ytan är 0,65x0,35 m(NV-SÖ). Förekomsten består av 3 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Älvkvarnarna är 6,5-0,5 cm diam och 1,5-2,5 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 12x9 cm och 1,5 cm dj. 3,4 m N om nr 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst i ojämn översida av samma häll. Ytan är 1,2x0,3 m (NV-SÖ). Förekomsten består av 3 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Älvkvarnarna är 5-6 cm diam och 0,5-1,4 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 4x6,5 cm och 1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i SV kanten av flack höjd, åkerholme.

Nr 3, 6 m 180cg om åkerkant och 6 m 75cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.674661
Longitud: 17.173043
Lämnings-ID: L1943:8660
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 47:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8660