Hällristning L1943:850, Hagby 17:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:850
Foto av Hällristning L1943:850
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av två skepp ovanför varandra, 4,1 m långa och ca 0,2 m höga. Stävarna ca 0,4 m h över relingen. Avståndet mellan skeppen är ca 7-8 cm. Ristningen består av ca 3 cm bredaoch intill 1 cm dj fåror. Det undre skeppet är delvis avflagat.Ristningen vetter mot SV. Det andra skeppet är ristat 1,4 m övermarkytan. Övre skeppets NV stäv är 0,5 m under berghällens plan och dess SÖ stäv 1 m under samma ovanplan. Berghällens ovandel ärnärmast plan ovanför de båda skeppen. I berghällen ovanför skeppen är en fästekrampa inborrad som fäste för trådwire till en ledningsstolpe. Husgrunderna borttagna, marken beredd till fritidstomt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På nästan lodrätt sluttande berghäll, intill lermark.

5 m NÖ om åkerkant, (Ö 20cg S-V 20cg N), 44 m VNV om landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.787131
Longitud: 17.413784
Lämnings-ID: L1943:850
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:850