Hällristning L1943:8403, Härkeberga 172:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8403
Foto av Hällristning L1943:8403
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning i starkt NÖ-sluttande berghäll. Ytan är 3 m diam(SÖ-NV) bestående av 5 skepp och 14 älvkvarnar. Det understa skeppet a) är 35 cm l med svägnd förstäv och 8 bemanningsstreck. Djupt ristat. 20 cm ovanför finns ännu ett skepp 30 cm l b) med 21 bemanningsstreck. Ett skepp vid sidan och strax under det första 20 cm l med uppåtböjd stäv och otydliga bemanningsstreck c) 1 m ovanför det skeppet med 21 bemanningsstreck, ett skepp 60 cm l d) med uppåtsvängda stävar. 1 m NÖ de första 3 skeppen är ett svagt ristat skepp 20 cm l e) med svagt uppsvängd stäv och otydliga bemanningsstreck. NV om skeppen 14 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1,5cm dj. Tre av älvkvarnarna är i rad. 3 m NV om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst av 4 älvkvarnar 6-10 cm diam och 0,5-4 cm dj. Den största gjord i en naturlig fördjupning. 330cg 14 m om nr 2: 3) Älvkvarnsförekomst av 3 älvkvarnar 2-5 cm diam och 0,5 cm dj. På ovansida av svagt NV-sluttande häll (samma häll). Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Starkt NÖ-sluttande berghäll i plan lermark. Hagmark.

18 m SV om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68159
Longitud: 17.215908
Lämnings-ID: L1943:8403
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 172:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8403