Hällristning L1943:8332, Härkeberga 135:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8332
Foto av Hällristning L1943:8332
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,6x4,5 m (N-S) med minst 5 skepp och 11 älvkvarnar. Skeppen är 0,6-1,32 m l. Därjämte spår av ytterligare 4 skepp.Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot Ö sluttande häll. Älvkvarnarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränholme.

230 m NNV om manbyggnaden på Valgeby 3:3, 3 m VSV om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687874
Longitud: 17.218557
Lämnings-ID: L1943:8332
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 135:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8332