Hällristning L1943:8269, Härkeberga 69:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8269
Foto av Hällristning L1943:8269
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i toppen och stark VSV-sluttning av fast häll. ytanär ca 3x1,6 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av ca 3 skepp och ca15 älvkvarnar. Skeppen är 9,55-0,65 m l Grunt ristade. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. 0,5 och NÖ om ristningen är årtalet 1913 inhugget. 17-18 m Ö 20cg N om ristningen är en liten mordfast sten, i vilken en orm? är inhuggen i senare tid jämte årtalet 1920 och initialerna E. S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg (NNV-SSÖ).

20 m NV om manbyggnad, 5 m Ö om sämre brukningsväg samt intill och NNV om häck.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68616
Longitud: 17.220545
Lämnings-ID: L1943:8269
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8269