Hällristning L1943:8117, Härkeberga 21:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:8117
Foto av Hällristning L1943:8117
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i NÖ kanten och NÖ- sluttning av isrepad bergrygg med isrännor (N 15cg V-S 15cg Ö). Ytana är 10,1x2,7 m (NV-SÖ). Ristningen består av ca 6 skepp, 1 ring av älvkvarnar (solsymbol?),2 avlånga fördjupningar och ca 100 älvkvarnar. Skeppen är 0,25-0,6 m l. Tämligen grunt ristade. Ringen av älvkvarnar är 21 diam och består av 8 älvkvarnar med 1 älvkvarn i mitten, 3-4 cm diam och0,5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 16x10 cm och 10x5 cmsamt 1-2 cm dj. Älvkvarnarna är 34-9 cm diam, 0x5-3 cm dj. Två ärförenade med en ränna. Större delen av bergryggen är täckt av halm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg (NV-SÖ) i flack höjd, åkerholme.

5-6 m SV om åker och 5 m SÖ om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Härkeberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.684246
Longitud: 17.164133
Lämnings-ID: L1943:8117
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8117