Hällristning L1943:7265, Husby-Långhundra 297:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:7265
Foto av Hällristning L1943:7265
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6.5 x 4.0 (Ö-V) bestående av 2 fotsulor och 81älvkvarnar. Fotsulorna är 22 - 25 cm l och 12 - 15 cm br.Älkvarnarna är 4 - 7 cm diam ca 0.5 - 1.5 cm dj. Belägna på V -sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

17 m Ö om åkerhörn i NV - del av gravfält nr 32.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.751722
Longitud: 18.028343
Lämnings-ID: L1943:7265
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 297:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7265