Hällristning L1943:5662, Gryta 49:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:5662
Foto av Hällristning L1943:5662
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i starkt SSV-sluttande översida av flyttblock, 6x3m (NNÖ-SSV) och intill 4 m h. Ristningen består av 1 skepp, 1,5m l (N 40cg V-S 40cg Ö). Tämligen grunt ristat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg, flack moränhöjd, kanten av skogsdung.

7 m SÖ om vägkant. Vid avtagsväg mot NV, 20 m SV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743808
Longitud: 17.337298
Lämnings-ID: L1943:5662
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5662