Hällristning L1943:5148, Gryta 42:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:5148
Foto av Hällristning L1943:5148
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i den starkt N-sluttande översidan av flyttblock, 7x7 m och intill 2 m h. Ytan är 2,1x1 m (Ö 15cg S-V 15cg N). Ristningen består av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 2,1 m l, tämligen djupt ristat. Älvkvarnen är 5,5 cm diam och 1 cm dj. Möjligen finnes flera figurer i närheten. Ristningsytan rengjord från mossa och lava. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark (beväxt med björkar).

12 m SSÖ om järnvägsräls.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749682
Longitud: 17.35873
Lämnings-ID: L1943:5148
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5148