Hällristning L1942:5397, Tensta 441:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:5397
Foto av Hällristning L1942:5397
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningar på två block.
Hällristning (1), på block (6,2x5,2x3,3 m), bestående av 1 skeppsfigur, 3 obestämbar figur, fragment och 135 skålgropar. Skeppsfigureren är 72 cm l, av dubbellinjig typ, grunt hugget och delvis fragmentariskt. De obestämbara figurerna, fragmenten, är 10-24 cm l och består av grunt huggna böjda linjer. skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på blockets plana och N-sluttande översida. På ristningsytan finns 2 eldskador, möjligen förhistoriska.
3 m S om Hällristning 1 är:
Hällristning (2), på block (3,3x2,4x1,4 m st), bestående av 32 skålgropar, 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägna på blockets plana Ö-sluttning. Anmälan i samband med dokumentation och specialinventering Broström/Ihrestam, 2003. (Raä dnr: 326-4357-2004 & 321-3405-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment

Hällristning 1, på det större blocket är 17 m ÖNÖ om åkerhörn och 13 m N om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.020837
Longitud: 17.633326
Lämnings-ID: L1942:5397
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 441:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5397