Hällristning L1942:4445, Ramsta 3:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:4445
Foto av Hällristning L1942:4445
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, föreställande ett skepp, 2,8 m l (0,9 m h). Ristningslinjerna är 3-4 cm br och 0,5-1 cm dj, med två skeppslinjer, för och akter samt spantstreck, 20-23 cm h. Något för om tvärs ärpå den övre skeppslinjen två bakåtriktade linjer, 45cg, 30 cm l.Höjd vid fören 0,85 m, höjd vid aktern 0,9 m. Fören orienterad åtVNV. Den övermossade och delvis övertorvade hällen S härom kan dölja ytterligare ristningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I häll vid foten av bergsluttning mot N-NNÖ. Skogsmark, lövskog.

7 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ), 8 m V 40cg S om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Ramsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.79173
Longitud: 17.487983
Lämnings-ID: L1942:4445
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4445