Hällristning L1942:4388, Ramsta 64:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:4388
Foto av Hällristning L1942:4388
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Älvkvarnssten, ca 3x2 m st och 2 m h. På översidan, som lutar svagt åt SÖ, är ca 40 älvkvarnar med 4-8 cm diam och 1-2,5 cm dj. Dessa är gjorda på en ca 1,25x1,25 m st yta. En båtliknande figur,0,37 m l, stävarna är 0,07 och 0,12 m h. Den åt NÖ vända stävenhar fingerliknande utsprång, 5 cm .Båtliknande riktningen är 3 cm br och 1,2 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På slänten av moränrygg, som sluttar åt SÖ.

64 m NV om landsväg (NÖ-SV) 10 m NÖ om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Ramsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.788545
Longitud: 17.429651
Lämnings-ID: L1942:4388
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4388