Hällristning L1942:3346, Litslena 221:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3346
Foto av Hällristning L1942:3346
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 15x5 m (N-S) bestående av: 1) Hällristning i svagt välvd översida av bergrygg, sluttande mot N. Ytanär 6,5x2,85 m(N-S). Ristningen består av ca 12 skepp och ca 50 älvkvarnar. Skeppen är 0,0,35-1,2 m l. Djupt ristade. Älvkvarnarna är 4-12 cm diam, 0,5-4 cm dj. 3 m N 30cg V om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst i välvd NNV-sluttning av samma häll. Ytan är 1,55x0,55 m (N-S). Förekomsten består av ca 10 älvkvarnar, 4-6 cm diam, 0,5-1 cm dj. 5,15m S 40cg Ö om nr 1: 3) Älvkvarnsförekomst i ojämn, svag Ö-sluttning av samma bergrygg. Förekomsten består av 1 älvkvarn, 5,5 cm diam, 0,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av samt N sluttande bergrygg (NNV-SSÖ), betesmark.

Nr 1. NNV ända ca 5 m SSÖ om åkerkant (ÖNÖ-VSV). Nr 2. 7 m VSV om åker, 2-3 m SSÖ om åker. (NNV-SSÖ.)

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.652778
Longitud: 17.288724
Lämnings-ID: L1942:3346
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 221:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3346