Hällristning L1942:2955, Långtora 78:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2955
Foto av Hällristning L1942:2955
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i mot NÖ sluttande, ojämn, fast häll. Ytan är 5,5x1,5 m (N 40cg V-S 40cg Ö). Ristningen består av 2 skepp, ca 10 avlånga fördjupningar och ca 125 älvkvarnar. Skeppen är 0,48 och 0,88 m l. De avlånga fördjupningarna är 9x5-22x6 cm och 0,5-3 cm dj. Älvkvarnarna är 2,5-6,5 cm diam, 0,2-2 cm dj. Endast älvkvarnarna kunde ses vid besiktningstillfället. Hällen överväxt med mossa. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i ÖNÖ kanten av flack höjd, betesmark.

10 m V om körväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691125
Longitud: 17.161796
Lämnings-ID: L1942:2955
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2955