Hällristning L1942:2922, Litslena 283:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2922
Foto av Hällristning L1942:2922
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, i svag isränna (N 10cg V-Ö 10cg S) i Ö-sluttning av fast häll. Ytan är 0,70x0,70 m st (N-S) Ristningen består av1 skepp med ornament och bemanningsstreck samt 1 älvkvarn, 3,0 mdiam och 0,5 m dj. Djup ristning. 4,5 m V 30cg N om nr 1: 2) Hällristning i översida och svag V-sluttning av samma häll. Ytan är2,25x0,65 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 2 skepp och ca 6 älvkvarnar. Skeppen är 0,52 resp 0,2 m l, mycket grunt ristade och fragmentariska. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket låg berghäll i flack moränhöjd, betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657291
Longitud: 17.278453
Lämnings-ID: L1942:2922
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 283:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2922